Cod de etică și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru a vizualiza documentul, click aici